Top 10 phần mềm quản lý giải bóng đá tốt nhất hiện nay

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 8
 • Học viên 1
 • Nội dung 24
Đăng ký

Tiếng Anh 2 (Mã học phần THN2023) là học phần 4 tín chỉ thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương. Học phần Tiếng Anh 2 bao gồm những kiến thức và kĩ năng sử dụng tiếng Anh tương đương trình độ B1 theo Khung tham chiếu châu Âu (CEFR), tức Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ áp dụng cho Việt Nam về cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Học phần cũng giới thiệu những kiến thức về văn hóa, xã hội cơ bản và cần thiết liên quan tới ngôn ngữ để mở rộng hiểu biết và hỗ trợ cho việc học tập và sử dụng tiếng Anh của người học. Hoàn thành học phần này, người học có thể đạt trình độ tiếng Anh Bậc 3 (B1).

Nguyễn Quang Hà

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0

Nguyễn Văn Bài

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0

Phạm Văn Vân

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0

Nguyễn Tuấn Dương

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0

Đỗ Huyền

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 20

Nguyễn Việt Đức

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0

Nguyễn Hoa

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 4

Ngô Thị Hoàng Anh

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 0
 • Đề cương chi tiết học phần Tài liệu
 • Giới thiệu và hướng dẫn sinh viên tham gia khoá học Nội dung
 • Học liệu Nội dung
 • Giới thiệu kỹ năng Đọc trong bài thi PET Video
 • Giới thiệu kỹ năng Viết trong bài thi PET Video
 • Giới thiệu kỹ năng Nghe trong bài thi PET Video
 • Giới thiệu kỹ năng Nói trong bài thi PET Video
 • Unit 1: My life and home Nội dung
 • Unit 2: At school Nội dung
 • Unit 3: Having fun Nội dung
 • PROGRESS TEST 1 Nội dung
 • Unit 4: On holiday Nội dung
 • Unit 5: Different feelings Nội dung
 • Unit 6: That’s entertainment! Nội dung
 • PROGRESS TEST 2 Nội dung
 • Unit 7: Getting around Nội dung
 • MID-TERM TEST Nội dung
 • Unit 8: Influencers Nội dung
 • Unit 9: Stay fit and healthy Nội dung
 • Unit 10: Looks amazing! Nội dung
 • PROGRESS TEST 3 Nội dung
 • Unit 11: The natural world Nội dung
 • Unit 12: Express yourself! Nội dung
 • PROGRESS TEST 4 Nội dung

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 8
 • Học viên 1
 • Nội dung 24