Top 10 phần mềm quản lý giải bóng đá tốt nhất hiện nay

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 0
 • Nội dung 20
Đăng ký

Chưa có dữ liệu khóa học

Phạm Văn Vân

Vai trò: Giảng viên
Nội dung: 20

Nguyễn Quang Hà

Vai trò: Chủ khóa học
Nội dung: 0
 • GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC Video
 • BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG PHÁP NCKH TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ Video
 • BÀI 1 (Phần 2) Video
 • BÀI 1 (Phần 3) Video
 • BÀI 1 (Phần 4) Video
 • BÀI 2: THU THẬP SỐ LIỆU VÀ THÔNG TIN Video
 • BÀI 2 (Phần 2) Video
 • BÀI 2 (Phần 3) Video
 • BÀI 2 (Phần 4) Video
 • BÀI 2 (Phần 5) Video
 • BÀI 2 (Phần 6) Video
 • BÀI 3: XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU Video
 • BÀI 3 (Phần 2) Video
 • BÀI 3 (Phần 3) Video
 • BÀI 3 (Phần 4) Video
 • BÀI 3 (Phần 5) Video
 • BÀI 4: XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG VÀ VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ Video
 • BÀI 4 (Phần 2) Video
 • BÀI 4 (Phần 3) Video
 • BÀI 4 (Phần 4) Video

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Giảng viên 2
 • Học viên 0
 • Nội dung 20